เครื่องตั้งเวลารดน้ำ สปริงเกอร์ ระบบสปริงเกอร์ สปริงเกลอร์ ระบบสปริงเกลอร์  วาล์วไฟฟ้า วาล์ว ตู้ควบคุมวาล์ว ตู้ควบคุม ตู้ควบคุมสปริงเกอร์ ตู้ควบคุมรดน้ำต้นไม้ ระบบรดน้ำต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ สปริงเกอร์ไกล สปริงเกลอร์ไกล หัวฉีด หัวสปริงเกอร์  บิ๊กกัน อุปกรณืตรวจวัดภูมิอากาศ กล่องครอบวาล์ว

สปริงเกอร์ชนิดลำเส้น สปริงเกลอร์ สปริงเกอร์จ่ายน้ำแบบหมุนรอบ rotor โรเตอร์

Visitors: 166,808