สายไฟ

 • สายไฟอ่อน 18 AWG (สีขาว)
  4,880.00 ฿
 • สายไฟอ่อน 18 AWG (สีน้ำเงิน)
  4,880.00 ฿
 • สายไฟอ่อน 18 AWG (สีเหลือง)
  4,880.00 ฿
 • สายไฟอ่อน 18 AWG (สีแดง)
  4,800.00 ฿

NANO

 • ข้อต่อเข้ากล่อง
  3.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อโค้ง (ทำมือ) 90 ํ 15(3/8")
  3.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อโค้ง (ทำมือ) 90 ํ 18(1/2")
  4.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อโค้ง (ทำมือ) 90 ํ 20(3/4")
  5.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้อโค้ง (ทำมือ) 90 ํ 25(1")
  5.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คลิปก้ามปู 15(3/8")
  2.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คลิปก้ามปู 18(1/2")
  2.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คลิปก้ามปู 20(3/4")
  2.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คลิปก้ามปู 25(1")
  3.50 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ท่อร้อยสายไฟ Nano 15(3/8")
  30.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ท่อร้อยสายไฟ Nano 18(1/2")
  35.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ท่อร้อยสายไฟ Nano 20(3/4")
  45.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ท่อร้อยสายไฟ Nano 25(1")
  85.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ท่ออ่อนลูกฟูก Nano 25(1")
  630.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ท่ออ่อนลูกฟูก Nano 15(3/8")
  335.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ท่ออ่อนลูกฟูก Nano 18(1/2")
  565.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ท่ออ่อนลูกฟูก Nano 20(3/4")
  625.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • เคเบิ้ลไทร์ 100x2.5
  10.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • เคเบิ้ลไทร์ 150x3.6 ขาว
  29.00 ฿

   

 • เคเบิ้ลไทร์ 200x4.8 ดำ
  40.00 ฿

   

 • เคเบิ้ลไทร์ 250x4.8 ดำ
  75.00 ฿

   

 • เคเบิ้ลไทร์ 300x4.8 ดำ
  80.00 ฿

   

 • เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 Pole 16A
  40.00 ฿

   

 • เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 โพล 20A
  40.00 ฿

   

Visitors: 132,252