ท่อน้ำ ท่อน้ำเกษร ท่อเอลดีพีอี ระบบรดน้ำต้นไม้ รดน้ำต้นไม้


Super Product

 • CAM LOCK-D ข้อต่อสวมเร็ว สำหรับท่อแบนเกษตร
  77.00 ฿
 • DP3 ขาปักน้ำหยดกระถาง ขนาด 14 ซม.
  56.00 ฿
 • DP4 ขาปักน้ำหยดกระถาง ขนาด 9 ซม.
  43.00 ฿
 • DP5 ขาปักน้ำหยดกระถาง ขนาด 16 ซม.
  68.00 ฿

LDPE Pipes & Fittings

 • CAM LOCK-D ข้อต่อสวมเร็ว สำหรับท่อแบนเกษตร
  77.00 ฿
 • DP3 ขาปักน้ำหยดกระถาง ขนาด 14 ซม.
  56.00 ฿
 • DP4 ขาปักน้ำหยดกระถาง ขนาด 9 ซม.
  43.00 ฿
 • DP5 ขาปักน้ำหยดกระถาง ขนาด 16 ซม.
  68.00 ฿
Visitors: 166,808