ขนาดของท่อมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำ

เรามาเลือกขนาดท่อที่ถูกต้องกันเถอะ
ขนาดของท่อมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ำ

ดังนั้นขนาดท่อที่ใช้จะต้องเหมาะสมกับปริมาณการให้น้ำ

นั้นจึงเป็นเหตุผลถ้าเลือกขนาดท่อผิด
อาจทำให้หัวสปริงเกลอร์ หัวท้ายๆน้ำไม่ออก ก็ได้นะครับ
#ขอบคุณความรู้จากSuperProduct

Visitors: 240,104