ก่อนเข้ามาปรึกษาและรับคำแนะนำการวางระบบน้ำ เราต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง

ก่อนเข้ามาปรึกษาและรับคำแนะนำการวางระบบน้ำ
เราต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง 


1.ขนาดพื้นที่ กว้าง x ยาว กี่เมตร 
พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า,สี่เหลี่ยมคางหมู,สี่เหลี่ยมจตุรัส วัดระยะมาให้ทุกด้านนะคะ
#ไม่ให้บอกเป็นไร่หรือตารางวาคะ
2.แหล่งน้ำหรือจุดตั้งปั้ม 
จุดตั้งปั้มน้ำอยู่บริเวณไหนของพื้นที่ และระยะทางจากปั้มน้ำไปหาแหล่งจ่ายน้ำยาวกี่เมตร
#ไม่ควรซื้อปั้มน้ำก่อนได้รับคำแนะนำคะ


3.ระยะปลูกพืช กี่เมตร

ปลูกพืชชนิดไหน ระยะต่อแถวกี่เมตร ระยะต่อต้นกี่เมตร4.ความลาดชัน
ระดับของพื้นที่ ถ้ามีความสูง-ต่ำที่แตกต่างกันบอกระยะ Contour แต่ละจุดด้วยคะ5.ระบบการจ่ายน้ำที่ต้องการ
หัวมินิสปริงเกลอร์,หัวฉีดสเปรย์,ระบบน้ำหยด,ชุดหัวพ่นหมอก,หัวสปริงเกลอร์,เทปน้ำหยด,เทปน้ำพุ่ง ฯลฯ
Visitors: 240,102