ร่วมทำบุญบริจาคอุปกรณ์ระบบน้ำสร้างห้องน้ำ วัดนาโป่งใต้ ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จ. ลำปาง

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 

ร่วมทำบุญบริจาค
อุปกรณ์ระบบน้ำสร้างห้องน้ำ
วัดนาโป่งใต้ ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จ. ลำปาง
ทางวัดได้จัดรถมารับถึงสำนักงาน

Visitors: 259,566