บริจาคสมทบสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขา

เนื่องด้วยวันที่ 6 สิงหาคม 2563
บริษัท กรีน ดิสคัพเวอรี่ จำกัด
มีจิตศรัทธาบริจาค สมทบสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขา
อุปกรณ์ระบบน้ำเป็นมูลค่า 21,915 บาท
แด่ วัดนาโป่งใต้ ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จ. ลำปาง

Visitors: 240,102