รับสมัครพนักงาน

 

#รับสมัครงาน #ด่วน

บริษัท กรีน ดิสคัฟเวอรี่ จำกัด

'เจ้าหน้าที่เขียนแบบ AuTocad'

- จำนวน 3 ตำแหน่ง

- วุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี

- สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบได้ดี

- สามารถควบคุมงานและประสานงานได้ดี

ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2997-5548

E-mail : greendis_covery@yahoo.co.th

......

Visitors: 262,057