Time - Rain Bird WAT (อะนาล็อค)

รหัสสินค้า : RB-WAT

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รายละเอียดย่อ :

Time - Rain Bird WAT (อะนาล็อค)


รายละเอียดทั้งหมด :

• สินค้านำเข้าจากยุโรป ยี่ห้อ Rain Bird หรือเทียบเท่า • ใช้ต่อเข้ากับก๊อกน้ำสนามขนาด ½” ที่มีเกลียวนอกขนาด 3/4” • ทำงานแบบระบบ Analog โดยใช้กับระบบรดน้ำต้นไม้แบบ xerigation / mini- sprinkler • มีปุ่มหมุน 3 ปุ่มที่ง่ายต่อการตั้งเวลารดน้ำต้นไม้ • ใช้แบตเตอรี่ขนาด 1.5V “AA” 2 ก้อน • ทางน้ำเข้าเป็นเกลียวใน BSP ขนาด 3/4” • ทางน้ำออกเป็นเกลียวนอก BSP ขนาด ¾” • ตั้งเวลารดน้ำได้ ทุก ๆ 8, 12, หรือ 24 ชั่วโมง หรือ ทุก ๆ 2, 3 หรือ 7 วัน • ระยะเวลาในการรดน้ำต้นไม้ ตั้งแต่ 30 วินาที, 1, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90 นาที หรือ 2 ชั่วโมง • มีปุ่มสั่งการทำงานแบบ Manual เพื่อสั่งการรดน้ำทันที • มีตัวแสดง (ไฟกระพริบ) เมื่อแบตเตอรี่หมด • มีตัวแสดง (ไฟกระพริบ) เมื่อทำการตั้งค่าผิดวิธี • ทำงานได้ 1 สถานี/โซน • อัตราการไหลเริ่มต้นที่ 18 ลิตร/ชั่วโมง • แรงดันที่ทำงานอยู่ระหว่าง 1.0-8.4 บาร์

Visitors: 187,686