ข้องอ 45 ํ -บาง ฟ้า

รหัสสินค้า : SCG-EB45-DR B

ราคา

8.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 8.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รายละเอียด

(ชิ้น/กล่อง)

40(1 1/2") = 50 (ชิ้น/กล่อง)

55(2") = 35 (ชิ้น/กล่อง)

65(2 1/2") = 15 (ชิ้น/กล่อง)

80(3") = 25 (ชิ้น/กล่อง)

100(4") = 12 (ชิ้น/กล่อง)

125(5") = 16 (ชิ้น/กล่อง)

150(6") = 10 (ชิ้น/กล่อง)

200(8") = 4 (ชิ้น/กล่อง)

250(10") = 3 (ชิ้น/กล่อง)

300(12") = 2 (ชิ้น/กล่อง)

Visitors: 142,405