ข้อต่อสามทาง Tee snap fit

รหัสสินค้า : T

ไม่พบสินค้า

ราคา

4.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รายละเอียดย่อ :

T

ข้อต่อสามทาง

Tee snap fit

• ขนาด 3 มม. ใช้กับท่อ MT/PVC 3.4 มม. MT/PE 3 มม.

• ขนาด 4 มม. ใช้กับท่อ MT/PVC 4.2, 4.8 มม. MT/PE 4 มม.

Visitors: 155,079