ข้อต่อสี่ทาง ขนาด 3 มม. 4 Ways snap fit

รหัสสินค้า : T 4

ราคา

2.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 2.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รายละเอียดย่อ :

TT 4

ข้อต่อสี่ทาง ขนาด 3 มม.

4 Ways snap fit

รหัสสินค้า (Code) 352-0810

ใช้กับท่อ (MT/PVC 3.4/6 มม. หรือ MT/PE 3 มม.)

Visitors: 155,078