ข้อต่อสี่ทาง 4.2/5.3 มม. , 4 Ways connector

รหัสสินค้า : X 4

ราคา

4.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 4.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รายละเอียดย่อ :

X 4

ข้อต่อสี่ทาง 4.2/5.3 มม.

4 Ways connector

รหัสสินค้า (Code) 352-0813

ใช้กับท่อ (MT/PVC 4.2, 4.8 มม. หรือ MT/PE 4 มม.)

Visitors: 155,084