• CF ไส้กรองน้ำ ชนิดตะแกรง สำหรับกรองน้ำ รุ่น LF-C ขนาด 1 1/2 นิ้ว
  160.00 ฿
 • CF ไส้กรองน้ำ ชนิดตะแกรง สำหรับกรองน้ำ รุ่น LF-C ขนาด 2 นิ้ว
  230.00 ฿
 • CF ไส้กรองน้ำ ชนิดตะแกรง สำหรับกรองน้ำ รุ่น LF-C ขนาด 2 นิ้ว (ยาวพิเศษ)
  300.00 ฿
 • CF ไส้กรองน้ำ ชนิดตะแกรง สำหรับกรองน้ำ รุ่น LF-C ขนาด 3/4 - 1 นิ้ว
  75.00 ฿
 • LF-C กรองน้ำเกษตร ชนิดตะแกรง ขนาด 1 1/2 นิ้ว แรงดันสูงสุด 4.0 บาร์
  325.00 ฿
 • LF-C กรองน้ำเกษตร ชนิดตะแกรง ขนาด 1 นิ้ว แรงดันสูงสุด 4.0 บาร์
  116.00 ฿
 • LF-C กรองน้ำเกษตร ชนิดตะแกรง ขนาด 2 นิ้ว (ยาวพิเศษ) แรงดันสูงสุด 4.0 บาร์
  706.00 ฿
 • LF-C กรองน้ำเกษตร ชนิดตะแกรง ขนาด 2 นิ้ว แรงดันสูงสุด 4.0 บาร์
  556.00 ฿
 • LF-C กรองน้ำเกษตร ชนิดตะแกรง ขนาด 3/4 นิ้ว แรงดันสูงสุด 4.0 บาร์
  116.00 ฿
 • LF-D กรองน้ำเกษตร ไส้กรองแผ่นดิสก์ ขนาด 1 1/2 นิ้ว แรงดันสูงสุด 4.0 บาร์
  509.00 ฿
 • LF-D กรองน้ำเกษตร ไส้กรองแผ่นดิสก์ ขนาด 1 นิ้ว แรงดันสูงสุด 4.0 บาร์
  158.00 ฿
 • LF-D กรองน้ำเกษตร ไส้กรองแผ่นดิสก์ ขนาด 2 นิ้ว (ยาวพิเศษ) แรงดันสูงสุด 4.0 บาร์
  830.00 ฿
  970.00 ฿  (-14%)
 • LF-D กรองน้ำเกษตร ไส้กรองแผ่นดิสก์ ขนาด 3/4 นิ้ว แรงดันสูงสุด 4.0 บาร์
  158.00 ฿
 • MF ไส้กรองน้ำ ชนิดตะแกรง สำหรับกรองน้ำ รุ่น MF ทุกรุ่น ขนาด 1 1/2"
  250.00 ฿
 • MF ไส้กรองน้ำ ชนิดตะแกรง สำหรับกรองน้ำ รุ่น MF ทุกรุ่น ขนาด 1/2" - 3/4 (ตัวนอก)
  115.00 ฿
 • MF ไส้กรองน้ำ ชนิดตะแกรง สำหรับกรองน้ำ รุ่น MF ทุกรุ่น ขนาด 1/2" - 3/4" (ตัวใน)
  125.00 ฿
 • MF ไส้กรองน้ำ ชนิดตะแกรง สำหรับกรองน้ำ รุ่น MF ทุกรุ่น ขนาด 1/2" - 3/4" (ยาว)
  160.00 ฿
 • NRD กรองน้ำเกษตร ไส้กรองแผ่นดิสก์ แรงดันสูงสุด 7.0 บาร์
  11,900.00 ฿
 • RainBird Pressure-Regulating Filter 1" ชุดปรับแรงดันและกรอง
  2,097.00 ฿
  2,800.00 ฿  (-25%)
 • RainBird Pressure-Regulating Filter 3/4" ชุดปรับแรงดันและกรอง
  1,723.00 ฿
  2,300.00 ฿  (-25%)
 • SPS กรองน้ำเกษตร ไส้กรองสแตนเลส พร้อมใบพัดเทอร์โบไล่ตะกอน ขนาด 2 นิ้ว แรงดันสูงสุด 7.0 บาร์
  4,708.00 ฿
 • SPS กรองน้ำเกษตร ไส้กรองสแตนเลส พร้อมใบพัดเทอร์โบไล่ตะกอน ขนาด 3 นิ้ว แรงดันสูงสุด 8.0 บาร์
  6,750.00 ฿
 • กรองน้ำเกษตร Amaid ดิสก์ ขนาด 11/2 นิ้ว
  2,550.00 ฿
 • กรองน้ำเกษตร Amaid ดิสก์ ขนาด 2 นิ้ว
  4,800.00 ฿

Visitors: 166,808