• OASE BioSmart Set 14000 Flow-through filters กรองนอกบ่อ ชุดกรองสำเร็จรูปแบบไหลผ่าน รุ่น BioSmart Set 14000 เหมาะสำหรับบ่อน้ำพุขนาด 14 ตัน หรือสำหรับบ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟขนาด 3.5 ตัน
  17,900.00 ฿
 • OASE BioSmart Set 18000 Flow-through filters กรองนอกบ่อ ชุดกรองสำเร็จรูปแบบไหลผ่าน รุ่น BioSmart Set 18000 เหมาะสำหรับบ่อน้ำพุขนาด 18 ตัน หรือสำหรับบ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟขนาด 4.5 ตัน
  31,500.00 ฿
 • OASE BioSmart Set 24000 Flow-through filters กรองนอกบ่อ ชุดกรองสำเร็จรูปแบบไหลผ่าน รุ่น BioSmart Set 24000 เหมาะสำหรับบ่อน้ำพุขนาด 24 ตัน หรือสำหรับบ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟขนาด 6 ตัน
  0.00 ฿
 • OASE BioSmart Set 36000 Flow-through filters กรองนอกบ่อ ชุดกรองสำเร็จรูปแบบไหลผ่าน รุ่น BioSmart Set 36000 เหมาะสำหรับบ่อน้ำพุขนาด 36 ตัน หรือสำหรับบ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟขนาด 9 ตัน
  56,000.00 ฿
 • OASE BioSmart Set 5000 Flow-through filters กรองนอกบ่อ ชุดกรองสำเร็จรูปแบบไหลผ่าน รุ่น BioSmart Set 5000 เหมาะสำหรับบ่อน้ำพุขนาด 5 ตัน หรือสำหรับบ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟขนาด 1.3 ตัน
  9,900.00 ฿
 • OASE BioSmart Set 7000 Flow-through filters กรองนอกบ่อ ชุดกรองสำเร็จรูปแบบไหลผ่าน รุ่น BioSmart Set 7000 เหมาะสำหรับบ่อน้ำพุขนาด 7 ตัน หรือสำหรับบ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟขนาด 1.7 ตัน
  13,900.00 ฿
Visitors: 166,808